Woonbond Kennis- en Adviescentrum
Waarom dit initiatief?
Sinds de komst van de Woningwet in 2015 hebben huurdersorganisaties een sterkere positie gekregen en hebben verhuurders de opdracht gekregen om serieus overleg te voeren met huurders. Zo praten huurdersorganisaties mee over onder andere huurverhogingen en renovaties en hebben zij instemmingrecht bij het invoeren van servicekosten. De Delthe heeft nu geen huurdersorganisatie.

Wie zijn de kwartiermakers?
Tijdens de laatste huurdersbijeenkomst hebben 5 huurders zich bereid verklaard om na te denken over het opzetten van een huurdersorganisatie. Samen met Bas Krajenbrink (bestuurder De Delthe) en Sylvo Gaastra (consulent Woonbond) hebben zij de startnotitie gemaakt. U kunt een samenvatting van de startnotitie vinden op de website van De Delthe (www.dedelthe.org).

Wat vragen we van u?
Via de enquête willen we nagaan of er voldoende draagvlak is voor ons idee of dat we op onderdelen ons idee moeten aanpassen aan de wensen van de huurders.

Wat doen we met de resultaten?
We passen het voorstel aan en tijdens een bijeenkomst in november zullen we de resultaten met u delen.


U kunt de enquête starten door op de knop 'volgende' te klikken.