Woonbond Kennis- en Adviescentrum
We willen graag weten wat uw huurdersorganisatie vindt van het energiezuinig maken van woningen. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen?

1 = Zeer mee oneens
2 = Mee oneens
3 = Niet mee eens, niet mee oneens
4 = Mee eens
5 = Zeer mee eens
1 2 3 4 5 geen mening
Energiebesparing is nodig om klimaatverandering te stoppen
CO2-stijging heeft niets te maken met klimaatverandering
Door woningen energiezuiniger te maken, worden ze comfortabeler
Als woningen energiezuiniger gemaakt worden, dalen de stookkosten
We kunnen de woningvoorraad beter zo snel mogelijk energiezuinig maken