Woonbond Kennis- en Adviescentrum
Huurdersraadpleging Huurders Netwerk Mitros

Wat is uw mening over uw woonomgeving wat betreft de volgende zaken?

1 = Slecht
2 = Onvoldoende
3 = Niet onvoldoende, niet voldoende
4 = Voldoende
5 = Goed
1 2 3 4 5 Geen mening
De hoeveelheid groen
Het onderhoud van het openbaar groen
Het onderhoud van de tuinen
De verlichting in de directe woonomgeving
De aanwezigheid van speelvoorzieningen
De voorzieningen voor jeugd vanaf 12 jaar in uw wijk
De voorzieningen voor ouderen in uw wijk