Woonbond Kennis- en Adviescentrum
Wat is uw oordeel over uw verhuurder wat betreft de volgende zaken?

1 = Slecht
2 = Onvoldoende
3 = Niet onvoldoende, niet voldoende
4 = Voldoende
5 = Goed
1 2 3 4 5 Geen mening
De snelheid waarmee uw verhuurder reparatieverzoeken afhandelt
De kwaliteit van de uitgevoerde reparaties
De controle door uw verhuurder op de uitgevoerde reparaties
De bereikbaarheid van uw verhuurder overdag aan de balie
De telefonische bereikbaarheid van uw verhuurder overdag
De bereikbaarheid van uw verhuurder buiten kantooruren