Woonbond Kennis- en Adviescentrum
Enquête STOK

STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex (STOK) behartigt de belangen van huurders van Bo-Ex in Utrecht en Nieuwegein. STOK zet zich in voor betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen in een schone en veilige woonomgeving. Regelmatig overlegt STOK met Bo-Ex, de bewonerscommissies en de gemeenten over deze thema’s.

Om zo goed mogelijk de belangen van huurders te behartigen, is het belangrijk dat STOK weet wat er leeft onder de huurders. Daarom organiseert STOK regelmatig activiteiten, zoals themabijeenkomsten, om te horen wat huurders vinden van het huren bij BO-EX. STOK wil graag weten of er huurders zijn die deel willen nemen aan de activiteiten van STOK. Ook zijn ze benieuwd naar wat huurders vinden van het functioneren van en de communicatie met STOK. Daarom heeft STOK besloten om een digitale enquête te houden.

STOK heeft het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) gevraagd om de enquête uit te voeren. De Woonbond is de landelijke belangenorganisatie van huurders. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. We willen u vragen de enquête zo snel mogelijk in te vullen maar het liefst voor (datum). Als u deelneemt aan de enquête maakt u kans op één van de 5 cadeaubonnen van € 50,-.

De resultaten worden anoniem verwerkt. Als u vragen heeft over het onderzoek of als u hulp nodig heeft bij het invullen van de enquête, kunt u contact opnemen met STOK via stok@stade.nl.