Woonbond Kennis- en Adviescentrum
Enquête Stichting Huurdersbelangen Veenendaalse Woningstichting (SHV)

Woonomgeving en overlast
Wat is uw mening over uw woonomgeving wat betreft de volgende zaken?

1 = Slecht
2 = Onvoldoende
3 = Niet onvoldoende, niet voldoende
4 = Voldoende
5 = Goed
1 2 3 4 5 geen mening
De hoeveelheid groen
Het onderhoud van het openbaar groen
Het onderhoud van de tuinen
De verlichting in de directe woonomgeving